Recerca

L’ensenyament superior està lligat a la innovació, per tant, l’ensenyament artístic superior no pot obviar la investigació com a part de la tasca del professorat. L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears està plenament integrada a l’Espai Europeu d’Educació Superior i a l’Espai Europeu de Recerca.

Des de l’any 2009, l’Aprenentatge-Servei (ApS) és una línia de recerca consolidada al centre i amb més projecció fora d’ell, perquè l’ensenyament del disseny permet la implementació de projectes ApS, una eina experiencial basada en la diversitat i en la sostenibilitat. Ambdós, disseny i ApS, promouen un servei a la societat que, habitualment, es tradueix en la millora de la qualitat de vida de les persones.

L'ApS és una forma innovadora d'entendre l'educació, conèixer les necessitats reals d'un col·lectiu i transformar l'entorn. Els projectes ApS combinen simultàniament, de manera holística i en un únic projecte educatiu integrat, l'aprenentatge acadèmic, el servei a la comunitat i la pràctica reflexiva. Es tracta, doncs, d'una pràctica organitzada, participativa i amb utilitat social.

Els projectes ApS permeten que l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears col·labori amb la comunitat a la qual pertany, i aquest és un compromís social que s'implementa amb el valor afegit de l'aprenentatge acadèmic que l'activitat comporta.

Els estudiants també es beneficien d'aquesta experiència, ja que participen activament del seu propi procés de formació, aconsegueixen diferents objectius d'aprenentatge i consoliden determinades competències transversals del pla d'estudis relacionades amb la consciència social i cívica, també amb la responsabilitat i el compromís ètic. A més, en tractar-se d'activitats de participació voluntària, es promou el sentit de la iniciativa, l'esperit emprenedor i la cultura d'autoaprenentatge permanent entre la comunitat educativa.

Finalment, les entitats socials que impulsen el projecte reben l'ajuda que necessiten per aconseguir els seus fins socials i difondre els valors que defensen, amb el que tots guanyam participant en projectes d'Aprenentatge-Servei.

Aquest projecte està cofinançat en un 50% per la Unió Europea, amb càrrec al programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

 

Línia de recerca a l’EASDIB

Metodologies artístiques d'investigació. Aprenentatge-Servei. Aquesta línia de recerca s’emmarca dins el Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) UIB.

Equip investigador:

  • Pilar Rovira Serrano
  • Maria Abando Olaran